MATERIALBANK

Bygg vildbihotell

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Natur och Miljö
Materialets producent
/ producenter:
Sten Emma
Adress (URL)
https://www.naturochmiljo.fi/site/assets/files/1646/vildbihotell_natur_och_miljo.pdf
Se materialet  
Utgivningsår

Beskrivning
Bygg ett eget insekthotell för exempelvis vildbin. Du kan skriva ut sidan på en A4.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet kan användas i utomhuspedagogik
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning