MATERIALBANK

Bella Barkborres skogsbok

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Natur och Miljö
Materialets producent
/ producenter:
Nordling Emilia
Adress (URL)
https://www.naturochmiljo.fi/lar-dig-mer/vara-publikationer/bella-barkborre/
Se materialet  
Utgivningsår

Beskrivning
Bella Barkborres äventyr bjuder på fakta i lämpliga portioner och vackra tecknade bilder.

Bella Barkborre talar direkt till barn i lågstadieåldern och för dem med ut på upptäcktsfärder i olika skogstyper. Barnen lär sig känna igen många arter, men får samtidigt en insyn i att värdet av en skog inte enbart kan mätas i pengar eller stockar. Värdet för oss alla finns i artrikedomen och variationen i naturskogarna.

Texten som är skriven av biologen Emilia Nordling är kryddad med roliga fakta om skogsnaturen. De fina teckningarna av Cara Knuutinen, som också har illustrerat böckerna om Saga Blom, hjälper barnen att känna igen djur och växter som de stöter på.


Pris: 5 €/st, inkl. postning inom Finland. För tillfället skickar vi inte beställningar utomlands.
Lärare: Vill du beställa många böcker (t.ex. en klassuppsättning), får du 10 st för 30 € eller 20 st för 50 € inkl. postning inom Finland.

Boken är tryckt på vattenfast papper (man kan alltså ta med den ut i skogen även om det regnar) och är spiralbunden. S
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur


Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är avgiftsbelagt
Materialet har
som syfte
Materialet kan användas i utomhuspedagogik

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning