MATERIALBANK

Följ med våren

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Natur och Miljö
Luonto-Liitto ry
Adress (URL)
https://www.naturochmiljo.fi/site/assets/files/1495/fo_lj_med_va_ren_2020_2.pdf
Se materialet  
Utgivningsår
2020
Beskrivning
Gå ut på upptäcktsfärd och följ med våren!

Gör en utflykt i jakt på tydliga tecken på att våren är här. Fyll i blanketten eller skriv i ett litet häfte då du hittar vårtecken eller då du ser något djur för första gången efter vintern.

Materialet är producerat av Luonto-Liitto och heter i original Lasten kevätseuranta. Natur och Miljö har bearbetat innehållet och översatt det till svenska.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur


Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet kan användas i utomhuspedagogik
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning