MATERIALBANK

Snygg Beach städtalkoprogram

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Pidä Saaristo Siistinä ry
Materialets producent
/ producenter:
Jännäri Julia, Lindqvist Atte, Jaakkola Siiri
Adress (URL)
https://www.siistibiitsi.fi/kummikoulut/
Se materialet  
Bilagor

Ruotsinkielinen versio

Tehtäviä

Uppgifter

Pelillistettyjä Siisti Biitsi -tehtäviä

Spelifierade Snygg Beach -uppgifterna

Utgivningsår
2020
Beskrivning
Målsättningen med programmet är att ge grundskolgrupper runtom i Finland en möjlighet att värna om sin närmiljö och att bygga upp en beteendekultur som följer principerna för hållbar livsstil. Det här sker genom både teori och praktik.

Man kan delta i fadderskolprogrammet även med andra grupper, så som scoutkårer eller naturskolgrupper.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande
Materialet kan användas i utomhuspedagogik
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning