MATERIALBANK

Ilo kasvaa ulkona -hankkeen Retkireppu -webinaari

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Suomen ympäristöopisto SYKLI
Suomen Latu ry.
Materialets producent
/ producenter:
Ilo kasvaa ulkona -hanke
Adress (URL)
https://sykli.padlet.org/virpi/fsnn23ap0258es6k
Se materialet   1
Utgivningsår
2019
Beskrivning
Mitä pakata mukaan retkireppuun, kun lähdetään lasten kanssa lähiluontoon? Käytännönläheisiä ideoita erilaisten luonnon - ja muiden materiaalien pedagogiseen käyttöön.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet kan användas i utomhuspedagogik

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning