MATERIALBANK

Lajikortit_sienet

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Suomen ympäristöopisto SYKLI
Materialets producent
/ producenter:
Aulikki Laine, Meri Elonheimo, Anna Kettunen
Adress (URL)
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploads/2020/03/spieces-cards-mushrooms-2-2020-update.pdf
Se materialet  
Utgivningsår
2020
Beskrivning
Lajikortit opetuskäyttöön kolmella eri kielellä, suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Lisäksi tieteellinen nimi.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande
Materialet kan användas i utomhuspedagogik
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning