MATERIALBANK

Maaperässä kuhisee -tiedeprojekti biologian opetukseen

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Helsingin yliopisto
Turun yliopisto
Materialets producent
/ producenter:
Elo Riikka
Adress (URL)
https://www.luomus.fi/fi/maaperassakuhisee
Se materialet  
Utgivningsår
2019
Beskrivning
Maaperässä kuhisee -hanke on biologian opetukseen suunniteltu tiedeprojekti, jossa oppilaat pääsevät näkemään luonnon monimuotoisuutta, kurkistamaan mikroskooppiin sekä osallistumaan maaperäeläinten kartoitusprojektiin, jota koordinoidaan Helsingin yliopiston Luonnontieteellisessä keskusmuseossa ja Turun yliopiston Biodiversiteettiyksikössä.
Sivustolla on tietoa ja materiaaleja maaperäeläimistä, maaperäeläinten määrityskaava sekä Merkilliset maaperäeläimet -kuvavisa ja tietovisa. Sivusto sopii kaikille opetustasoille ja sen sisällöistä voit koota mieleisesi opetuspaketin,
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande
Materialet kan användas i utomhuspedagogik
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning