MATERIALBANK

100 ideaa tiedepainotteisille leireille

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Kalle Pitkänen
Materialets producent
/ producenter:
Kalle Pitkänen
Adress (URL)
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/100-ideaa-tiedepainotteisille-leireille/
Se materialet  
Utgivningsår
2020
Beskrivning
Tähän työhön on koottu 100 ideaa alakouluikäisten tiedepainotteisille leireille osana Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekasvatus-kurssia. Leirien onnistumisen kannalta oleellista on ryhmän tutustuminen ja ryhmäytyminen, joten aloitan esittelemällä tutustumis- ja ryhmäytymisleikkejä. Sen jälkeen esittelen tiedonaloittain jaetusti ideoita toteutettaviksi. Aloitan biologiaan liittyvistä aktiviteeteista ja etenen maantieteeseen, kemiaan, fysiikkaan sekä matematiikkaan. Välillä on hyvä liikkua enemmän, joten esittelen lopuksi vielä sopivia liikunnallisia aktiviteetteja.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering


Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet kan användas i utomhuspedagogik
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning