MATERIALBANK

Lintubingo: pesinnän merkit / Fågelbingo: tecken på häckning

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
BirdLife Suomi
Luonto-Liitto ry
Natur och Miljö
Adress (URL)
https://tiedostot.birdlife.fi/lintuviikko/lastenlintuviikko-retkibingo.pdf
Se materialet  
Bilagor

På svenska

Utgivningsår

Beskrivning
Lintubingo (3 x 3 ruutua), jossa havainnoidaan merkkejä lintujen pesinnästä, eikä lajeja tarvitse tunnistaa. Lasten lintuviikko -tapahtumaan kuuluvan retkilomakkeen rinnakkainen muoto, mutta voi käyttää myös tapahtuman ulkopuolella huhti-, touko- ja kesäkuussa.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur


Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet kan användas i utomhuspedagogik
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning