MATERIALBANK

Lintubingo 5 x 5 / Fågelbingo

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
BirdLife Suomi
Luonto-Liitto ry
Natur och Miljö
Adress (URL)
https://tiedostot.birdlife.fi/lintuviikko/lastenlintuviikko-lintubingo.pdf
Se materialet   1
Bilagor

På svenska

Utgivningsår

Beskrivning
Lintubingo (5 x 5 ruutua), joka keskittyy lintujen väreihin, käyttäytymiseen ja pesinnän merkkeihin, ja sisältää vain vähän lajintuntemusta. Lasten lintuviikon itsenäinen oheismateriaali, joka sopii parhaiten käytettäväksi huhti-, touko- ja kesäkuussa.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur


Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet kan användas i utomhuspedagogik
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning