MATERIALBANK

Lintukortit / Fågelkort

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
BirdLife Suomi
Luonto-Liitto ry
Natur och Miljö
Adress (URL)
https://www.birdlife.fi/opettajille/lintumateriaaleja-opettajille/
Se materialet   3
Utgivningsår

Beskrivning
Tulostettavissa lintukorteissa esitellään 11 erilaista suomalaista lintulajia erityisesti niiden pesinnän näkökulmasta. Mallikuvat esittelevät sekä linnun että sen pesän. Kortteja voi käyttää esimerkiksi tietolähteenä ja pesien askartelun malleina.
OBS: Också på svenska! Info om 11 fågelarter och deras bor.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur


Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande
Materialet kan användas i utomhuspedagogik

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning