MATERIALBANK

Luonto lautasella - etäopiskelumateriaalia ruoan ympäristövaikutuksista

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
WWF Suomi
Adress (URL)
https://wwf.fi/opettajille/opetusmateriaalit/?id=luonto-lautasella-etaopiskelumateriaali-ruuan-ymparistovaikutuksista
Se materialet  
Utgivningsår
2020
Beskrivning
Vastuulliseen ruokailuun ja ruuantuotantoon liittyvä tehtäväpaketti oppilaan itsenäiseen työskentelyyn. Kokonaisuus alkaa kahdella englanninkielisellä videolla ja niihin liittyvillä pohdintatehtävillä. Tutustumista WWFn: ruokasivuihin. Pieni testi Typeform-kyselyn muodossa ja lopuksi kokkaustehtävä.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning