MATERIALBANK

Tiedonjyvä -ohjelmasarja

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Adress (URL)
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/03/13/nain-teet-tiedonjyvan-kokeet-kotona
Se materialet  
Bilagor

Lisää eskarilaisten ja alaluokkien etäopetukseen soveltuvia tv-ohjelmia

Utgivningsår

Beskrivning
Tiedonjyvä on luonnontieteellisiä ilmiöitä tutkiva ohjelmasarja, jossa opitaan tekemällä. Tiedonjyvän kokeita voit tehdä myös kotona ja ne soveltuvat myös eskarien ja alakoulun etäopetukseen.
Aiheina: valon taittuminen, hankaussähkö, varjo, liukeneminen, lämmön johtuminen, ilma, happamuus, värit, kiteytyminen ja tasapaino.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning