MATERIALBANK

Ulkoilijan etiketti - näin liikut vastuullisesti pandemian aikana

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Suomen Latu ry.
Adress (URL)
https://www.suomenlatu.fi/media/vaikuta/ulkoilijan-etiketti-pandemiassa-a3-tulostettava.pdf
Se materialet  
Bilagor

Etikett för dig som motionerar ute - så tar du ansvar under pandemin

Do’s and Dont’s – How to Enjoy the Outdoors Responsibly During the Pandemic

Utgivningsår
2020
Beskrivning
Suomen Latu on julkaissut vastuullisen ulkoilijan etiketin. Näillä vinkeillä ulkoilu on meille kaikille turvallista pandemiankin aikana.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande
Materialet kan användas i utomhuspedagogik
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning