MATERIALBANK

Palloässät - Monialainen oppimiskokonaisuus kestävän kehityksen tavoitteista alakoulun etäopetukseen

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus / Ympäristökoulu Polku
Materialets producent
/ producenter:
Nukari Leena
Adress (URL)
https://www.kierratyskeskus.fi/ymparistokoulutus/kasvattajien_kurssit_ja_materiaalit/opetusmateriaalit/palloassat/monialainen_oppimiskokonaisuus_kestavan_kehityksen_tavoitteista?v_6849=30393&v_6864=30388
Se materialet   3
Utgivningsår
2020
Beskrivning
Monialainen oppimiskokonaisuus kestävän kehityksen tavoitteista.
Tämän sivun tehtävät on suunniteltu sopimaan alakoululaisille. Tehtäviä on myös helppo soveltaa etäopetukseen/kotikouluun.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning