MATERIALBANK

Haltias naturskolas material för distansundervisning

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Metsähallituksen luontopalvelut
Suomen luontokeskus Haltia / Metsähallitus
Materialets producent
/ producenter:
Suomen luontokeskus Haltian luontokasvattajat
Adress (URL)
https://haltia.com/luontokoulu/oppimateriaalit/
Se materialet   2
Bilagor

Haltias naturskolas material för distansundervisning

Utgivningsår
2020
Beskrivning
Haltias naturskola erbjuder tips, uppgifter och färdiga material för distansundervisning enligt naturskolans teman. Målgruppen är åk 5-9. Inom friluftliv finns uppgifter om bl.a. allemansrätten, utfärdsmat, kläder enligt väder och karttecken. Inom skogsnaturen och naturens mångfald finns material om bl.a. följ med våren, trädarter, naturstigar, murkna träd och småkryp. Inom temat fåglarnas vår finns material om bl.a. fåglarnas sång, häckning och flytt.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande
Materialet kan användas i utomhuspedagogik

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning