MATERIALBANK

Biologian ja maantieteen opettajien liiton materiaaleja etäopetukseen

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Biologian ja maantieteen opettajien liitto, BMOL ry
Adress (URL)
https://openruokaopas.fi/biologian-ja-maantieteen-opettajien-liiton-materiaaleja-etaopetukseen/?fbclid=IwAR1PWXtWYczjJ0eRI1-zHBtoezPJydEUeM_9NEJOODif6m_XaYxQVLsp5qo
Se materialet  
Utgivningsår

Beskrivning
Tälle sivulle on kerätty Biologian ja maantieteen opettajien liiton hankkeissa tuotettuja materiaaleja, jotka sopivat etäopetukseen ja myös olemassaolevia materiaariaaleja on kehitetty etäopetukseen paremmin sopivaksi. Materiaalia löytyy etenkin seuraavista teemoista: ilmastonmuutos, globaali vastuu, vastuullinen ruoka ja ruuantuotanto, vastuullinen kuluttaminen, vaikuttaminen sekä maaperä osana ekosysteemejä ja luonnon monimuotoisuutta. Lisäksi on tuotettu materiaalia eliökokokoelmien tekemisen tueksi.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning