MATERIALBANK

SEAmBOTH-blogs

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Metsähallitus
Länsstyrelsen Norrbotten
SGU
GTK
Adress (URL)
https://seamboth.files.wordpress.com/2020/02/seamboth_blogs_blogit.pdf
Se materialet  
Utgivningsår
2020
Beskrivning
SEAmBOTH-hanke on julkaissut blogeja viikoittain, ja ne on nyt taitettu helposti luettavaan pdf-muotoon. Blogit kertovat kuinka merta kartoitetaan käytännössä, kattaen monen erialan ihmisen näkökulmat. Osa blogeista kertoo Perämerellä esiintyvistä lajeista, uniikeista habitaateista ja mielenkiintoisista paikoista. Suurin osa teksteistä on englanniksi, mutta osa on suomeksi.

Materiaali sopii Perämeren luonnosta opettamiseen, ja tutkijan työhön tutustumiseen.

Hankkeen päättyessä loput blogit lisätään julkaisuun.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande
Materialet kan användas i utomhuspedagogik

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning