MATERIALBANK

Metsään retkelle ja oppimaan oppilaslähtöisesti!

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Metsähallituksen luontopalvelut
Suomen luontokeskus Haltia / Metsähallitus
Adress (URL)
https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/2407
Se materialet   2
Bilagor

Ruotsinkielinen versio: Elevcentrerade utflykter och lärande i skogen!

Englanninkielinen versio: Exploring the Forest with Student-centred learning!

Utgivningsår
2020
Beskrivning
Tämä materiaali tarjoaa työkaluja ja tehtäviä suunnitella oppilaslähtöinen retki, jonka aikana oppilaat oppivat metsästä ja retkeilystä heitä innostavilla tavoilla siten. Jokaisella on aktiivinen ja osallistuva rooli. Oppilaslähtöisyyden hyötyjä ovat oppimiseen sitoutuminen, motivaatio, innostus, kuulluksi tuleminen, yhteinen kehittäminen ja kehittyminen. Oppijat kokevat tällöin oppimisprosessin omakseen ja sitoutuvat osallistumaan siihen. Materiaali on tuotettu Suomen luontokeskus Haltian luontokoulussa osana Erasmus+ Nurturing Affinity to Nature through Outdoor Learning in Special Places (NANOL) -hanketta www.nanol.org.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet kan användas i utomhuspedagogik
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning