MATERIALBANK

Mikromuovit ympäristön saastuttajina - video

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
RootEd / EduGems
Materialets producent
/ producenter:
Juntunen Marianne, Tolppanen Sakari
Adress (URL)
https://www.youtube.com/watch?v=KxTdG_Xvx6c&t=14s
Se materialet  
Utgivningsår
2018
Beskrivning
Yläkoulun ja lukion oppilaille tarkoitettu ratkaisukeskeinen video aihepiirin kokonaiskuvasta, jossa lopuksi haastetaan toimimaan.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning