MATERIALBANK

Maaperä on tärkeä luonnonvara -video

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Biologian ja maantieteen opettajien liitto, BMOL ry
Artur Kazmertsuk
Materialets producent
/ producenter:
Artur Kazmertsuk
Adress (URL)
https://www.youtube.com/watch?v=MG8BRtsycj8  
Se materialet   2
Utgivningsår
2020
Beskrivning
Video käsittelee maaperää ja sen laatuun vaikuttavia tekijöitä. Se sopii yläkoulu- ja lukioikäisille opiskelijoille. Videon kesto: 5:55  
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning