MATERIALBANK

Maaperäsanasto

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Biologian ja maantieteen opettajien liitto, BMOL ry
Adress (URL)
https://openruokaopas.fi/10-sanaa-maaperasta/
Se materialet   1
Utgivningsår
2020
Beskrivning
Maaperä koostuu monista aineista, on miljoonien eliölajien elinympäristö ja tärkeä osa monien ekosysteemien toimintaa. Seuraavassa on kuvattu 10 tärkeää maaperään liittyvää käsitettä. Kuvauksissa keskiössä ovat viljelymaat.

Sanasto on laadittu Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry:n Maaperän sankarit -hankkeessa, joka on toteutettu Ympäristöministeriön tuella.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning