MATERIALBANK

Oppimateriaalipalvelu | Punainen Risti

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Suomen Punainen Risti
Adress (URL)
https://sproppimateriaalit.fi/
Se materialet  
Utgivningsår

Beskrivning
Pohdituttaako oppilaitasi ilmastonmuutos tai pakolaisuus? Kaipaatko tukea yhdenvertaisuuteen liittyvien teemojen käsittelyyn tai ensiavun opetukseen? Punaisen Ristin oppimateriaalipalvelusta löydät monipuolisia materiaaleja opetuksen tueksi kaikille kouluasteille. Teemoina ovat globaalikasvatus, sodan säännöt, yhdenvertaisuus, ensiapu ja terveys sekä ystävyys. Palvelusta löytyy myös valmiita aamunavauksia ja ideoita erilaisten teemapäivien toteutukseen.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning