MATERIALBANK

Sodassakin on säännöt | Punainen Risti

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Suomen Punainen Risti
Adress (URL)
https://sproppimateriaalit.fi/web/site-28857/state-jurdembteiwe6mi/front-page
Se materialet  
Utgivningsår

Beskrivning
Keitä sodan säännöt suojelevat? Mikä on sotarikos? Miten humanitaarinen apu pääsee perille sota-alueille? Sodassakin on säännöt -oppimateriaali perehdyttää maailmanlaajuisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin, joita aseelliset konfliktit aiheuttavat. Yläkouluun ja lukioon soveltuva kokonaisuus sisältää 8 oppituntia, joita voi käyttää myös yksittäin. Kukin oppitunti koostuu tietoteksteistä sekä monipuolisista tehtävistä. Oppilaat voivat käyttää kokonaisuutta omalta laitteeltaan ilman kirjautumista.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning