MATERIALBANK

10 faktaa maaperästä -video

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Biologian ja maantieteen opettajien liitto, BMOL ry
Adress (URL)
https://www.youtube.com/watch?v=cljeCBpqWRw&feature=youtu.be
Se materialet   1
Utgivningsår
2020
Beskrivning
Nimensä mukaisesti tällä videolla kerrotaan 10 faktaa maaperästä, sekä perustietoja että hieman soveltavimpia tietoja. Videota voi myös käyttää maaperävisan (http://www.bsag.fi/wp-content/uploads/2018/08/Maan-puolustuskurssi-TIETOVISA.pdf) oikeiden vastausten tarkistamiseen.

Videon on toteuttanut Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry Ympäristöministeriön tuella.

Videon käsikirjoitus pohjautuu Baltic Sea Action Groupin toteuttaman Maan puolustuskurssin tietovisan kysymyksiin.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning