MATERIALBANK

Maaperä on ympäristöongelma ja ratkaisu -video

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Biologian ja maantieteen opettajien liitto, BMOL ry
Adress (URL)
https://www.youtube.com/watch?v=rrCeQnDw22E&feature=youtu.be
Se materialet   1
Utgivningsår
2020
Beskrivning
Videolla käsitellään sitä miten maaperä liittyy erilaisiin ympäristöongelmiin. Käsittelyssä ovat eroosio, ilmastonmuutos ja vesistöjen rehevöityminen. Video sopii yläkoulun ylemmille luokille tai valinnaiskursseille sekä lukioon.

Videon on toteuttanut Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry Ympäristöministeriön tuella. Videon kesto 3:37.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning