MATERIALBANK

Mitä multa on? -video

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Biologian ja maantieteen opettajien liitto, BMOL ry
Adress (URL)
https://www.youtube.com/watch?v=yzSCL5CCSp4&feature=youtu.be
Se materialet   1
Utgivningsår
2020
Beskrivning
Mitä multa on? -videolla käydään läpi maaperäteeman perusteet. Nimensä mukaisesti videolla kerrotaan siitä mitä multa ja maaperä ovat ja miksi niistä on tärkeää puhua. Video sopii niin yläkouluun kuin lukio-opetukseenkin. (Videon kesto: 2:56)
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning