MATERIALBANK

Maaperän sankarit - Opi ja opeta maaperästä!

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Biologian ja maantieteen opettajien liitto, BMOL ry
Adress (URL)
https://openruokaopas.fi/maaperansankarit/
Se materialet   3
Utgivningsår
2020
Beskrivning
Maaperän sankarit -materiaalipaketin avulla voit yläkoulun tai lukion opettajana opettaa maaperäsrä monimediaisten materiaalien avulla. Paketti koostuu monista osista, joista voit itse koota käyttötarkoitukseesi sopivan kokonaisuuden. BMOL ry on tuottanut pääosan materiaaleista omassa hankkeessaan, mutta vinkkaamme materiaalien osana myös parista Baltic Sea Action Groupin ja Luonnontieteellisen keskusmuseon erinomaisesta teemaan sopivasta materiaalista.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet kan användas i utomhuspedagogik

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning