MATERIALBANK

Ruokatieto, opettajien materiaali

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Materialets producent
/ producenter:
Ruokatieto Yhdistys ry
Adress (URL)
https://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/opettajien-materiaali
Se materialet  
Bilagor

Ruokakasvatuksen pelit ja testit

Utgivningsår
2020
Beskrivning
Sivusto sisältää paljon materiaalia ruokakasvatuksesta eri ikäisille varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande
Materialet kan användas i utomhuspedagogik
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning