MATERIALBANK

Maailma lautasella -ruokaopas

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
WWF Suomi
Adress (URL)
https://wwf.fi/app/uploads/7/b/2/6tfzy5fahzl4gzoimdn6jce/ruokavihko_valmis_pieni.pdf
Se materialet   1
Bilagor

Ruoka-oppaaseen liittyviä tehtäviä

Ruotsinkielinen versio

Ruotsinkieliset tehtävät

Utgivningsår
2012
Beskrivning
Maailma lautasella ruokaopas esittelee ruokateemaa globaalista näkökulmasta ja antaa selkeitä vinkkejä vastuulliseen ruokailuun.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning