MATERIALBANK

Ihan pihalla -hankkeessa syntyneet opintokokonaisuudet

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Suomen ympäristökeskus SYKE
Opetushallitus
Adress (URL)
https://www.ihan-pihalla.com/hankkeessa-syntyneet-oppitunnit
Se materialet  
Utgivningsår

Beskrivning
Monialaisia pelillisiä opintokokonaisuuksia opetuskäyttöön tai jatkokehitettäväksi!
Ihan pihalla! -hankkeessa kehitetään uuden opetussuunnitelman mukaista pedagogiikkaa tuottamalla malleja ilmiöpohjaiseen, monialaiseen oppimiseen. Malleja toteutetaan autenttisissa, avoimissa oppimisympäristöissä eli luokan ulkopuolella, koulun lähiympäristössä. Joihinkin kokonaisuuksiin sisältyy myös ilmaiseksi käyttöön ladattava Seppo-peli.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande
Materialet kan användas i utomhuspedagogik

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning