MATERIALBANK

Ilmastonmuutos ja etelän äänet

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
FEE Suomi
Siemenpuu-säätiö
Materialets producent
/ producenter:
Reija Mikkola-Patriarca, Iitu Kiminki, Noora Ketolainen
Adress (URL)
https://ymparistoreportterit.fi/
Se materialet  
Utgivningsår
2019
Beskrivning
Ilmastonmuutos ja etelän äänet -globaalikasvatushankkeen työpajoissa perehdytään Agenda2030 kestävän kehityksen tavoitteisiin – erityisesti ilmastonmuutokseen liittyviin kysymyksiin. Keskiössä ovat etelän ja pohjoisen väliset kytkökset, oikeudenmukaisuuskysymykset, suurten globaalien haasteiden aiheuttamat tunteet ja reaktiot sekä niiden vieminen toiminnaksi. Toiminnallisuutta kokonaisuuteen tuo ympäristöreportterit -videoprojekti, joka toteutetaan Siemenpuu -säätiön etelän hankekumppaneiden tuottamien videomateriaalien pohjalta.

Oppimiskokonaisuuden voi ottaa käyttöön tilaamalla kouluvierailun tai itsenäisesti valmiiden tuntisuunnitelmien ja materiaalien avulla. Kokonaisuuteen on hyvä varata aikaa vähintään kolme pitkää oppituntia. Kouluvierailuja on tarjolla tammi-maaliskuussa 2020 pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa. Ne ovat tilattavissa verkkosivuilta syksystä 2019 alkaen.

Voit myös poimia lyhyempiä tehtäviä materiaalipankistamme ja räätälöidä juuri teille sopivan kokonaisuuden!
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning