MATERIALBANK

Naturvägledning i Norden: En bok om upplevelser, lärande, reflektion och delaktighet i mötet mellan natur och människa

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Nordic Council of Ministers
Nordic Council of Ministers Secretariat
Nordisk Arbejdsgruppe for Biologisk Mangfoldighed (NBM)
Suomen ympäristöopisto SYKLI
Materialets producent
/ producenter:
Sandberg Eva (toim), Rohde Torfinn, Cserhalmi Niklas, Lohne Brita Homleid, Sandell Klas, Edlev Lasse, Sætermo Benny, Carlsson Tomas, Sørensen Ole, Hanssen Kjersti, Danielsen Live Solbrækken, Fagerwing Lena, Schmidt Thomas Larsen, Knudsen Met
Adress (URL)
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=5801&pid=diva2%3A1362567&c=6&searchType=LIST_LATEST&language=en&query=&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
Se materialet  
Bilagor

på finska

på norska

på danska

Utgivningsår
2019
Beskrivning
Naturvägledning i Norden handlar om kommunikation mellan naturvägledare och deltagare på plats i våra landskap. Om direkta naturupplevelser och viljan att uppmärksamma det som inspirerar

Utbildare, forskare och naturvägledare från hela Norden skriver här om naturvägledning i teori och praktik. Boken vänder sig till alla som är intresserade av naturvägledningens potential för en hållbar framtid, för naturvård och samhällsutmaningar som ökad ohälsa, segregation och brist på naturkontakt. Syftet är att inspirera naturvägledare att bidra till mer och ännu bättre upplevelser och lärande i Nordens natur och kulturlandskap.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande
Materialet kan användas i utomhuspedagogik
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning