MATERIALBANK

Vuodenajat: Kesä

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Passer Media
Materialets producent
/ producenter:
Helenius Sune, ohjaaja
Adress (URL)
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/
Se materialet   2
Utgivningsår
2015
Beskrivning
Vuodenajat on jännittävä neliosainen filmisarja Ella-oravasta, joka tarkkailee luontoa ja elinympäristöään. Toisessa jaksossa kesä on saapunut Pohjolaan, Ellan asuinalueelle. Nyt sammakoiden kudusta kehittyy nuijapäitä, linnut saavat poikasia, ja fotosynteesi tuottaa paljon sokeria. Mutta miksi meillä on neljä vuodenaikaa? Entä miten eläimet ja kasvit selviytyvät niiden aiheuttamista muutoksista? Se selviää filmisarjan aikana. Kesto: 13 minuuttia. Tuotanto: Passer Media.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur


Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning