MATERIALBANK

10 myyttiä aurinkoenergiasta

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
WWF Suomi
Adress (URL)
https://wwf.fi/app/uploads/2/2/p/7iicuavhvznndif7o3gx3xc/myytinmurtajat_aurinkoenergia_2015-paeivitys.pdf
Se materialet  
Utgivningsår
2015
Beskrivning
Aurinkoenergian tuotantoon Suomen olosuhteissa liittyy paljon myyttejä. Tässä esityksessä pohditaan millä myyteistä on todellisuuspohjaa ja millä ei.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning