MATERIALBANK

Paikkatietopelaamisen pelialustoja

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Mobiilisti maailmaan - hanke
Adress (URL)
https://sites.google.com/site/paikkatietopelit/pelialustat
Se materialet   1
Utgivningsår

Beskrivning
Pelillistämisrepun materiaaleja.
Mobiilisti maailmaan -hankkeessa on kartoitettu paikkatietopelaamisen pelialustoja. Linkit eri alustoille.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering


Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande
Materialet kan användas i utomhuspedagogik
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning