MATERIALBANK

En djupdykning i sötvatten – material och inspiration till uteundervisning

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Natur och Miljö
Materialets producent
/ producenter:
Scheinin Julia, Svens Maria
Adress (URL)
https://www.naturochmiljo.fi/naturskola/material-for-pedagoger/pedagogiska-publikationer/en-djupdykning-i-sotvatten/
Se materialet  
Bilagor

Suomeksi: Syväsukellus makeaan veteen

Filmserie på Youtube

Video: Gör din egen siktdjupskiva

Video: Gör din egen smådjurshåv

Video: Gör din egen vattenkikare

Video: Se vilka smådjur vi hittat i sötvatten

Video: Gör din egen bottenprovtagare

Utgivningsår

Beskrivning
Material och inspiration till uteundervisning vid sjö och å
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande
Materialet kan användas i utomhuspedagogik
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning