MATERIALBANK

Open ruokaopas

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Biologian ja maantieteen opettajien liitto, BMOL ry
Adress (URL)
https://openruokaopas.fi/
Se materialet  
Utgivningsår
2019
Beskrivning
Open ruokaoppaassa tarkastellaan vastuullista ruokaa monista näkökulmista. Materiaali on tehty aineenopettajille opetus- ja kasvatustyön tueksi. Opas tarjoaa tietopaketin vastuullisen ruuan teemoihin 12 eri oppiaineen näkökulmasta sekä lisäksi runsaasti tehtäväideoita ja kuvamateriaalia.

Aihetta käsitellään biologian, fysiikan, historian, katsomusaineiden, kemian, kotitalouden, kuvataiteen, maantieteen, matematiikan, terveystiedon, yhteiskuntaopin ja äidinkielen ja kirjallisuuden näkökulmista.

Lämpimästi tervetuloa mukaan innostumaan vastuullisen ruuan teemoista!
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning