MATERIALBANK

Miten auttaa lapsia unohtamaan hyönteispelkonsa?

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Suomen luontokeskus Haltia / Metsähallitus
Materialets producent
/ producenter:
Get the Kids Outside, käännös ja taitto: Kvarkens naturskola (Natur och Miljö), Haltian luontokoulu
Adress (URL)
https://haltia.com/luontokoulu/ohjaajan-tukimateriaalit/
Se materialet   2
Bilagor

Ruotsinkielinen versio

Englanninkielinen alkuperäisversio, Get the Kids Outside Facebook -sivusto

Utgivningsår
2019
Beskrivning
Vinkkejä siihen, miten auttaa lapsia voittamaan hyönteispelkonsa käsittelemällä asiaa eri tavoin. Alkuperäinen englanninkielinen teksti on Get the Kids Outside - Facebook-sivuston laatima ja se on käännetty luvalla. Käännösidea ruotsiksi on Kvarkens naturskolan ja taittopohjan laati Natur och Miljö. Haltian luontokoulu käänsi materiaalin suomeksi. Saat jakaa materiaalia edelleen, kunhan säilytät sen alkuperäisessä muodossaan.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur


Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet kan användas i utomhuspedagogik
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning