MATERIALBANK

10 ideaa koulun ilmastotoimintaan, jos lakko tuntuu hankalalta

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Biologian ja maantieteen opettajien liitto, BMOL ry
Adress (URL)
https://openilmasto-opas.fi/10-ideaa-koulun-ilmastotoimintaan-jos-lakko-tuntuu-hankalalta/
Se materialet   1
Utgivningsår
2019
Beskrivning
Perjantaina 15.3.2019 järjestettiin ensimmäinen globaali nuorten ilmastolakko, jonka avulla nuoret ympäri maailmaa haluavat tuoda esiin kiireisten ilmastotoimien välttämättömyyttä. Lakkoliike on aiheuttanut suomalaisillekin kouluille tarpeen pohtia, miten lakkoileviin nuoriin tulisi suhtautua. Tämän tekstin ja vinkkilistan tarkoituksena on kannustaa kouluja aiheen käsittelyyn muodossa tai toisessa.

Teksti on koottu Ilmastoterveisiä Etelästä -hankkeessa.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning