MATERIALBANK

Avoimen ympäristötiedon hakeminen Suomen ympäristökeskuksen järjestelmästä

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Suomen ympäristökeskus SYKE
Materialets producent
/ producenter:
Jari Silander
Adress (URL)
http://www.syke.fi/download/noname/%7BB632C46D-C129-4707-BE09-0E3B52301300%7D/139184
Se materialet  
Utgivningsår

Beskrivning
Ohjeen avulla opit hakemaan avointa vedenlaatutietoa Suomen ympäristökeskuksen rekisteristä.

Suomen ympäristökeskus (SYKE) avoin tieto löytyy internet osoitteesta
http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto. SYKE tarjoaa avointa dataa ja tietoa kestävän ympäristön ja yhteiskunnan rakentamiseen. Tietoja on saatavilla mm. pinta- ja pohjavesistä, Itämerestä, ympäristön kuormituksesta ja häiriötekijöistä, arvokkaista luonnonympäristöistä, maanpeitteestä ja rakennetusta ympäristöstä.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande
Materialet kan användas i utomhuspedagogik
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning