MATERIALBANK

Videos about wicked sustainability issues

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
Materialets producent
/ producenter:
Juntunen Marianne, Tolppanen Sakari
Adress (URL)
https://www.youtube.com/channel/UC-Q2tt9sV-IXp1HA4PlMm_w
Se materialet   2
Utgivningsår
2018
Beskrivning
The videos will help you address many sustainability issues with your students. The videos are primarily aimed for middle school students (grade 7–9), but can be useful teachers’ tool also for teachers working with younger or older students.

The videos are created together with experts in the field to provide easy-to-use video material for classroom use. Each video contains both facts and a call-for-action. The actions range in difficulty.

The videos touch on many of the global challenges of today, e.g. climate change, land use changes, extinction of species and the disturbance of nitrogen and phosphorus cycles.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning