MATERIALBANK

Loikkaa ulkoluokkaan, opas ja koulutukset ulkona opettamiseen

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Suomen ympäristöopisto SYKLI
Ulkoluokka-hanke
Materialets producent
/ producenter:
Laine Aulikki, Elonheimo Meri, Kettunen Anna
Adress (URL)
http://ulkoluokka.fi/materiaalit/
Se materialet   8
Bilagor

Leikkikortit

Lajikortit

Ulkoluokka-koulutukset

Leap into outdoor classroom

Outdoor game cards

Species cards in English / Arter kort på svenska

Utgivningsår
2018
Beskrivning
“Loikkaa ulkoluokkaan” on opas opettajalle, joka tahtoo opettaa ulkona. Se toimii alkusysäyksenä ulkoluokkailusta kiinnostuneille ja vahvistuksena säännöllisesti ulkona opettaville. Julkaisun kirjoittamiseen on osallistunut huikea joukko ulkona opettavia opettajia, alan tutkijoita, kouluttajia ja ulkona oppimista tukevia tahoja.

Huomaa myös koulutukset ja liitemateriaalit: Leikkikorteissa on 32 opettavaista leikkiä ulko-opetukseen. Leikit on valittu niin, että tarvitset vain leikkikortit ja #ULKOLUOKKA-lajikortit ja ulkona opettaminen onnistuu. Leikit soveltuvat esikoulusta yläkouluun.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet kan användas i utomhuspedagogik
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning