MATERIALBANK

Monialaisia videoita maapallon pirullisista haasteista

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
Materialets producent
/ producenter:
Juntunen Marianne, Sakari Tolppanen
Adress (URL)
https://www.youtube.com/channel/UCuc-hVEsJwh7f9Ag90VjJog
Se materialet   3
Utgivningsår
2018
Beskrivning
Yhdessä eri alojen tutkijoiden kanssa tuotetuilla uusilla suomen- ja englanninkielisillä videoilla esitetään ratkaisukeskeisesti uusinta tutkimustietoa koskien sellaisia pirullisia aihekokonaisuuksia, joita kouluopetuksessa käsitellään harvemmin: energiapolitiikkaa, mikromuoveja, kemikalisoitumista, pienhiukkasia, maaperän kemiaa ja humusta, koralleja ja valtameriä, sekä mitä tarkoittaa pirullinen ongelma.

Videot on suunnattu yläkouluun, mutta ne sopivat myös muille kouluasteille. Videoiden lopussa on toiminnallisia tutkimustehtävien vinkkejä, joiden vaikeustaso vaihtelee.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning