MATERIALBANK

Videosarja LYKE-verkoston käyttämistä menetelmistä

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry
LYKE-verkosto
Materialets producent
/ producenter:
Vuorenpää Sami
Adress (URL)
https://www.luontokoulut.fi/lyke-verkoston-vinkit-videosarja/
Se materialet  
Utgivningsår
2018
Beskrivning
LYKE-koulutustapaamisessa Kuopiossa ja Rautavaaralla marraskuussa 2017 kuvatuissa videoissa ympäristökasvattajat esittelevät käytännön työssä toimiviksi todettuja menetelmiään. Esittelyssä: Veden kiertokulku -leikki, Luontoneliö-harjoitus, Kamerakynä-menetelmä sekä opetustuokio veden kerrostuneisuudesta (Vattnets kretslopp -leket, Kamerapenna- och Naturrutan -metoder)

Kuvaaja: Sami Vuorenpää
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet kan användas i utomhuspedagogik
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning