MATERIALBANK

Circula Kiertotalous- ja yrittäjyyspeli

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Suomen ympäristöopisto SYKLI
Nuori Yrittäjyys ry
Omnia
Sakky
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
Materialets producent
/ producenter:
Nevala Heli-Maija, Rossi Niina
Adress (URL)
https://circula.fi/
Se materialet   2
Utgivningsår
2018
Beskrivning
Circula Kiertotalous- ja yrittäjyyspelissä opitaan kiertotaloutta ja yrittäjyyttä pelillisesti. Pelin lähtökohtia ovat pelaajien taidot ja vahvuudet sekä ylijäämäresurssit. Yritystiimit kehittävät omien voimavarojensa ja saatavilla olevien resurssien pohjalta kannattavaa liiketoimintaa käyttäen luonnonvaroja kekseliäästi ja kestävästi. Samalla ratkotaan sosiaalisia tai ympäristöongelmia. Pelin yllätykset ohjaavat tiimit tekemään yhteistyötä keskenään. Kohderyhmänä ovat ammatilliset oppilaitokset ja lukiot, mutta peli sopii myös peruskoulun 9. lk ja amk-opiskelijoille sekä aikuisryhmille. Peli on maksuton ja tulostettavissa circula.fi -sivulta. Kieliversioina suomi, selkokieli, ruotsi ja englanti.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning