MATERIALBANK

NATURligtvis - ute på svenska

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Svenska nu
Kvarkens naturskola/Natur och miljö r.f.
Adress (URL)
http://svenskanu.fi/laromaterial/harjoitukset/naturligtvis/
Se materialet  
Utgivningsår

Beskrivning
NATURligtvis - ute på svenska-materialet vill inspirera lärare att använda närmiljön i språkundervisningen.

NATURligtvis är ett samarbete mellan Svenska nu och Kvarkens naturskola/Natur och Miljö r.f. Vårt mål är att göra svenskan konkret och rolig för eleverna genom att integrera naturskolepedagogik med språkundervisningen.

Materialet består av fem övningar, lekar och spel som är lätta att printa ut, laminera och använda i närskogarna.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur


Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet kan användas i utomhuspedagogik

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning