MATERIALBANK

Vesitesti-repulla veden laadun mittaaminen (sameus, happi, pH, lämpötila, näkösyvyys, levä)

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Itä-uudenmaan ja Porvoonjoen vesine- ja ilmasuojeluyhdistys ty.
Porvoon Läntinen Rotaryklubi
Suomen ympäristökeskus SYKE
Materialets producent
/ producenter:
Ella-May Blomqvist, Silja Pakkanen, Steve Percival
Adress (URL)
https://www.youtube.com/watch?v=-057LF6RCc4&feature=youtu.be
Se materialet   1
Utgivningsår
2018
Beskrivning
Ohje mittaamiseen vesitesti-repun avulla. Repun välineillä mittaat veden laadun (sameus, happi, pH, lämpötila, näkösyvyys, levä). Video opastaa miten ohjeiden mukaan mitataan World Water Monitoring Kit:iä, näkösyvyyvlevyn ja lämpötilamittarin avulla veden laatua.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande
Materialet kan användas i utomhuspedagogik

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning