MATERIALBANK

Veden kiertokulku juliste

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Suomen ympäristökeskus SYKE
USGS
Materialets producent
/ producenter:
USGS
Adress (URL)
https://www.usgs.gov/special-topic/water-science-school/science/veden-kiertokulku-water-cycle-schools-finnish?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects
Se materialet   5
Utgivningsår
2018
Beskrivning
Veden kiertokulun juliste.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning