MATERIALBANK

Veden happipitoisuuden mittaus ProOdo ja tulosten jättäminen Järviwiki -palveluun

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Suomen ympäristökeskus SYKE
Savonia-ammattikorkeakoulu
Pohjois-Savon ELY-keskus
Adress (URL)
https://www.youtube.com/watch?v=5JpHLA6u0cg
Se materialet  
Utgivningsår
2018
Beskrivning
Veden happipitoisuuden mittaus ProOdo ja tulosten jättäminen Järviwiki -palveluun.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur


Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande
Materialet kan användas i utomhuspedagogik
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning